افراد مشهور و امواج فکری

شاید در جاهایی شنیده باشید که افراد معروف یا مشهور، که در مرکز توجه عده زیادی هستند، بیشتر در خطر امواج فکری دیگران اند. آیا این موضوع حقیقت دارد ؟

خطر امواج فکری برای افراد مشهور

تقریبا همه درباره چشم خوردن چیزهایی میدانند و داستانها و رویدادهایی را نیز شنیده یا تجربه کرده اند. عده ای اصلا به چشم زدن و چشم خوردن و این موارد باور ندارند و آنها را خرافات میدانند. عده ای نیز به شدت به این موضوع باور دارند و دائما از آن وحشت دارند. اما حقیقت چیست ؟ حقیقت این است که این موضوع حقیقت دارد و موضوعی غیر علمی و تخیلی هم نیست. چشم خوردن، در حقیقت همان مورد حمله امواج فکری منفی دیگران قرار گرفتن است و اثر افکار موضوعی است که در تحقیقات این روزها در سرتاسر جهان، به شکلهای بسیار متعدد خود را اثبات کرده است. افکار، احساسات یا به شکل دقیق تر، انرژی و فرکانسی که دارند، حقیقتا میتوانند روی جهان فیزیکی، روی سرنوشت انسانها، روی سلامت، روی یک جسم یا یک شیء، و روی هرچیز دیگری در جهان فیزیکی اثر بگذارند و همینجاست که حقیقت داشتن موضوع چشم زخم نیز تایید میشود.

در این میان، افراد مشهور یا افرادی که بیشتر در چشم هستند، بیشتر در معرض اثر گذاری منفی توسط امواج فکری دیگرانند. ممکن است سوال کنید چطور امواج فکری دیگران، بر روی افراد مشهور، اثر مثبت نمیگذارد !؟ و پاسخ این است که برای افراد مشهور، هم اثر گذاری مثبت و هم اثر گذاری منفی با شدت بسیار بیشتر و به شکل دائمی در حال رخ دادن است، اما از آنجا که عموم غالبا در انرژی منفی قرار دارند و هوشیاری کمی دارند، اثر گذاری منفی روی زندگی آنها نیز مستعدتر و بیشتر است و بعلاوه برخی رفتارها مانند پز دادن ها یا سایر رفتارهای ناآگاهانه، دریافت انرژیهای منفی را مستعد تر میسازد.

اکنون ممکن است به شدت وحشت کنید و بترسید که گویی کنترلی بر زندگی خود ندارید. اما حقیقت این است که امواج منفی دیگران، از بیرون بر سر شما نازل نمیشود که بخواهید بترسید، بلکه باز هم نهایتا این شما هستید که پذیرای آنها میشوید و اجازه اثر گذاری به آنها میدهید. مثلا ممکن است در یک روز، امواج فکری دیگران، شما را به سمت افکار منفی بیشتر هدایت کند اما کماکان و همواره، این شما هستید که به این افکار اجازه فعالیت میدهید یا خیر. این شما هستید که نهایتا و همواره زندگی خود را خلق میکنید و بنابراین هیچ موج فکری منفی نمیتواند خارج از اجازه شما عمل کند. بنابراین اگر میخواهید از خطر امواج فکری منفی در امان باشید، اول از همه رفتارهای خود را طوری تنظیم کنید که کمتر افکار منفی دیگران(حسرت خوردن، افسوس، حسادت و…) را نسبت به زندگی خود جذب کنید و بعلاوه مهمتر از هرچیز، فرکانس و کیفیت احساسات خود را همواره مثبت نگهدارید. زیرا تمامی فرکانسهای منفی زمانی میتوانند بر سر شما خراب شوند که شما نیز همجهت با آنها باشید. و باید گفت حقیقتا امواج منفی میتواند بلایی بر سر زندگی شما بیاورد که حتی نمیتوانید تصور کنید.