پیش بینی ادامه زندگی

آیا دوست دارید ادامه زندگی خود را بدانید و به نوعی پیش بینی کنید ؟ این مقاله به شما خواهد گفت که ادامه زندگیتان چطور خواهد بود.

شما زندگی خود را میسازید

شما سازنده و خالق آینده خود هستید. البته عده زیادی تصور دارند آینده کاملا مجزا از اراده آنها پیش میروند ولی ایکاش این عده، بیشتر خود و قوانین حاکم بر هستی را بشناسند تا دیگر حس قربانی بودن را حمل نکنند. این مقاله قانونی ساده اما بسیار حیاتی و مهم از خلقت را به شما آموزش خواهد داد که حقیقتا، اگر فقط و فقط به همان نیز توجه کنید، نیاز به هیچ چیز دیگری برای پیش بینی و یا به عبارت دقیق تر، خلق آینده زندگی خود(به همان شکلی که خودتان دوست دارید) نخواهید داشت ! جالب آنکه این قانون بسیار ساده است ! اما نیازمند این است که هر لحظه هوشیارانه آنرا مد نظر قرار داده و به کار ببرید. حال وقت آن است که این قانون را بشنوید !

این قانون به زبان ساده این است که حمل بیشتر و بیشتر هر نوع حس و انرژی مشخص در هر لحظه، احتمال بروز آن رویداد خاص و رویدادهای مشابه آن را در لحظات آتی زندگیتان، بیشتر و بیشتر میکند و دو پارامتر شدت احساسات، و همچنین مدت حمل آن حس یا انرژی، پارامترهایی هستند که در قدرت جذب رویدادهایی که میخواهید بسیار موثرند. این قانون، تنها چیزی است که برای باقی زندگی خود به آن نیاز دارید ! در این میان، تکنیکهایی مانند تصویر سازی ذهنی، یا بصورت کلی تر انجام مطالعات گسترده و طی کردن منظم مسیر رشد، ابزاری است که به شما کمک میکند بهتر بتوانید انرژی های مختلف را به سادگی در وجود خود ایجاد کنید.

در همین لحظه اول از همه از خود سوال کنید که دقیقا دنبال چه چیزی هستید و دوست دارید چه رویدادی در زندگیتان رقم بخورد ؟! سپس کافی است هر لحظه بیشتر و بیشتر آن رویداد را به شکلی که “گویی همین اکنون رخ داده” تصور و احساس کنید و این حس را هر لحظه در زندگی خود حمل کنید. هر گونه تردید یا تفکر دائم درباره زمان رسیدن به خواسته یا افکار مزاحم دیگر را رها کرده و فقط و فقط در هر لحظه، آنچیزی که به دنبالش هستید را عمیقا احساس کنید و اگر عمل یا کار عملی خاصی نیز این حس را در وجود شما تشدید میکند، حتما آنرا نیز انجام دهید. در اینصورت خواهید دید که ثانیه به ثانیه، رویدادهای مشابه خواسته تان جذب زندگی شما میشوند و قادر میشوید زندگی خود را دقیقا همانطور که میخواهید تغییر دهید.