اهمیت هوشیاری چیست

در این مقاله با مطرح کردن مباحثی از فیزیک کوانتوم، به اهمیت ناظر و آنچه که به آن توجه میکنید خواهیم پرداخت.

ناظر در فیزیک کوانتوم

فیزیک کوانتوم روی این موضوع تاکید دارد که هر لحظه از حقیقت این جهان، گویی مجموعه ای از تمام حالات ممکن از رویدادها و اتفاقات است و چیزی که لحظات بعدی را رقم میزند، عملا بر اساس ناظر رقم میخورد. به این مفهوم که وقتی یک فرد، به چیزی نگاه یا توجه میکند، عملا انگار تابع موج اصطلاحا Collapse میشود یا فرو میریزد و فقط یک حالت رقم میخورد و دیده میشود. در واقع ناظر، یک مفهوم مجزا و اساسی در فیزیک است که فیزیک کوانتوم نیز بحثهای زیادی روی آن داشته است. و ناظر کسی نیست جز خودِ شما !!! بله ! شما قدرتی دارید که خیلی هایتان از آن غافلید.

با این اشاره مختصر و بدون پیچیده تر کردن اصل مربوطه، باید به شما گفت آنچه که به آن توجه و نگاه میکنید، عملا چیزی است که بیشتر در زندگی خود خلق میکنید و توابع موج آتی زندگی خود را به سمت آن معطوف میسازید. در حقیقت، اینکه یکجا بنشینید و در ذهن خود، دائم چیزی را ببینید یا به داشته های زندگی خود توجه کنید، یک کار بیهوده و یک جا نشستن نیست ! بلکه شما بر اساس فیزیک کوانتوم، عملا در حال انجام کاری بسیار مهم و اساسی هستید ! تلویزیونی که در خانه دارید، با وجود تمام تصاویر و برنامه های شگفت انگیزی که به نمایش میگذارد، عملا کار خاصی انجام نمیدهد جز اینکه فرکانس درونی خود را با فرکانس برنامه های مختلفی که امواجشان در محیط موجود است، تنظیم میکند ! و شما نیز برای باعث شدن آرزوها و رویدادهایی که مطلوبتان است، عملکردی مشابه یک تلویزیون دارید. اینکه یکجا بنشینید و تصویر سازی کنید، یا توجه خود را بیشتر به چیزهای مثبت ببرید، یک کار بی ارزش و ساده نیست ! بلکه شما عملا در حال جذب و رقم زدن رویدادهای آتی زندگی خود هستید. فقط با نگاه کردن و ناظر بودن و توجه به چیزهایی که آنها را بیشتر میخواهید ! به همین سادگی !

هر لحظه خوب دقت کنید که به چه چیزهایی نگاه و توجه دارید. اگر به داشته های خود بیشتر توجه کنید، توابع موج حقیقت را بیشتر به سمت داشته های فراوانتر هدایت میکنید. اگر در بدترین شرایط به زیباترین چیزها در اطراف خود توجه دارید، عملا در حال انجام کاری بسیار موثر برای تغییر زندگی خود هستید ! این چیزی است که فیزیک کوانتوم میگوید. نه خرافات و نه فلسفه بافی !