رهاسازی در قانون جذب چیست؟

احتمالا در مقالات مختلف قدرت نامحدود درباره نحوه استفاده از قانون جذب، دیده اید که چه تاکیدی روی رها سازی میشود. اما در این مقالات، دقیقا چه نوعی از رهاسازی مد نظر است ؟

قانون جذب به زبان بسیار ساده

قانون جذب یا بصورت عمیق تر، قانون ارتعاشات فکری را، بصورت ساده میتوان به دو بخش تقسیم کرد. اول، حس کردن کامل آن چیزی که میخواهید در همین لحظه (و در هر لحظه) و دوم، عدم تعلق به کسب نتیجه و رها کردن کامل آن چیز در همین لحظه (و در هر لحظه) ! این ساده ترین و بصورت همزمان عمیق ترین شکل بیان قانون ارتعاشات فکری برای جذب متافیزیکی یک خواسته است. در حقیقت شما باید در هر لحظه، آنچیزی که میخواهید را کاملا حس کنید(گویی همین اکنون در وضعیت مورد نظرتان “حضور” دارید)، و سپس بصورت همزمان و بصورت “ظاهرا” متناقض، کاملا مجزا از رسیدن به آن نیز باشید و تعلقی به رسیدن حتمی به نتیجه نداشته باشید و به نوعی آنچه میخواهید را کاملا رها نیز کرده باشید ! اما این رهاسازی دقیقا به چه شکل است ؟

تمام سختی کار در این است که : فرض کنید به شما بگویم قرار است یک گربه سیاه به یکباره مقابل چشم شما ظاهر شود، اما شما نباید تا آن زمان، به آن گربه سیاه فکر کنید !!! و نکته جالب در مورد قانون ارتعاشات فکری این است که گربه سیاهی که مثلا به دنبال جذب اش هستید، فقط زمانی جلوی شما ظاهر میشود که شما اصلا به آن فکر نمیکنید ! در حقیقت فرآیندهای ناخودآگاه در وجود شما زمانی آزادانه عمل میکنند که شما هوشیاری خود را از روی موضوع برداشته باشید تا با نگاه کردن مداوم به یک حالت کوانتومی(وضعیت فعلی)، رخ دادن حالات کوانتومی دیگر و مطلوبتان را متوقف نکنید.

یک راه حل برای رهاسازی ساده تر آنچه قصد رسیدن به آن را دارید، این است که آنچه میخواهید، تنها چیزی نباشد که به دنبالش هستید و تمرکزتان روی چیزهای دیگر هم باشد و یا به عبارتی، در همین لحظه چیزهای دیگری را در زندگی خود داشته باشید که به خوبی از آنها لذت ببرید. کسانیکه تمام فکر و ذکرشان رسیدن به یک چیز میشود، نمیتوانند بخش رهاسازی را به راحتی انجام دهند و به همین علت جذب آن چه میخواهند برایشان بسیار دشوار تر میشود. از طرف دیگر، کسی که همین الان با زندگی فعلی اش کاملا خوش میگذراند و چیزهای زیاد دیگری برای تمرکز و فکر کردن روی آنها دارد، بسیار ساده تر میتواند خواسته مورد نظرش را رها کند و در نتیجه جذب خواسته ها برایش ساده تر خواهد بود.